Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Ο φίλος ο μπακάλης και ο καθηγητής


Το μαύρο πρόβατο δεν έχει σπουδάσει οικονομικά έχει όμως πολύ καλό φίλο έναν  μπακάλη.
Αυτός λοιπόν πήρε ένα δάνειο από κάποιους φίλους και συγγενείς 53.000 ευρώ, για να επιβιώσει αφού οι Τράπεζες είχαν σταματήσει να του δίνουν άλλα δάνεια. Λόγω δυσχερειών του, πήγε και διαπραγματεύθηκε το επιτόκιο με τους δανειστές  του και κατάφερε και το μείωσε κατά 1% για τα επόμενα χρόνια, αφού υποσχέθηκε περικοπές στις αμοιβές που θα δίνει στον μπακαλόγατό του. Έβαλε λοιπόν κάτω τα νούμερα ο φίλος ο μπακάλης και βρήκε ότι κάθε χρόνο θα πληρώνει λιγότερα 530 ευρουδάκια. Καθόλου άσχημα με τις σημερινές δυσκολίες του. Του ήταν εύκολο να διαιρέσει το 53.000 ευρώ με το 100, αφού το μόνο που έκανε ήταν να κόψει τα δύο μηδενικά από το τέλος του αριθμού 53.000, που ήταν και το δάνειό του. Έτσι μπακαλίστικα έκανε και τους υπολογισμούς του για το πόσο θα κερδίσει όλη την οκταετία και το έβγαλε πάνω από τέσσερα χιλιάρικα.
Τώρα το πώς ο μέγας καθηγητής, που διδάσκει στο εξωτερικό και αφήνει το λαό της χώρας (και πολύ περισσότερο τους φιλοσυριζέους) με ανοιχτό το στόμα με τις περισπούδαστες αναλύσεις του, υπολογίζει το όφελος της χώρας από μείωση του επιτοκίου του δανείου του πρώτου μνημονίου, που ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 53 δις (μερικά μηδενικά παραπάνω από το δάνειο του φίλου μου του μπακάλη) σε  δύο και όχι σε τέσσερα δις, το μαύρο πρόβατο δεν το αντιλαμβάνεται.
Αλλά ας πούμε ότι ο κ. Καθηγητής, ως ειδικός, μπορεί να γνωρίζει κάποια πράγματα, που ο φίλος  ο μπακάλης δεν καταλαβαίνει και ότι πράγματι το όφελος της χώρας από τη μείωση του επιτοκίου του δανείου του πρώτου μνημονίου κατά εκατό μονάδες βάσεις είναι πράγματι δύο και όχι τέσσερα δις. Παρακάτω όμως ο μέγας προφήτης Βαρουφακιήλ, μας λέει ότι αυτά τα δύο δις, που αυτός υπολογίζει ως κέρδος της χώρας από τη μείωση του επιτοκίου, αντιστοιχούν στο 1,5 έως 2,5% του ΑΕΠ  Λέει επί λέξει ο καθηγητής στο άρθρο του: "Εφόσον η μείωση των επιτοκίων περάσει από όλα τα κοινοβούλια (βλ. επόμενη πρόταση), το μέτρο αυτό θα μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 2 δις ή κατά 1,5% με 2,5% του ΑΕΠ". Εδώ τώρα θα έχει να κάνει, όχι με το φίλο  τον μπακάλη, αλλά με το μαύρο πρόβατο και μόνον. Εδώ δηλώνω παρών και αξούριστος. Το μαύρο πρόβατο ήταν  καλό στα μαθηματικά στο δημοτικό (κάπου εκεί στο Λύκειο με τα ολοκληρώματα έχασε τον μπούσουλα) και είχε μάθει απέξω και ανακατωτά την απλή μέθοδο των τριών. Έχουμε λοιπόν και λέμε:  Για κάθε 100 ευρώ ακαθάριστο εθνικό προϊόν θα έχουμε κέρδος, όπως μας λέει ο καθηγητής, 2,5 ευρώ (αυτή είναι η πάνω σειρά στην απλή μέθοδο των τριών) Στην κάτω λοιπόν σειρά θα βάλουμε τα διακόσια δις που είναι σήμερα πάνω -κάτω το σημερινό ΑΕΠ της χώρας ή τα 250 δις που προβλέπεται να είναι το ΑΕΠ το 2020, κάτω από τον αριθμό εκατό και δίπλα και κάτω από το 2,5 της πάνω σειράς θα βάλουμε τον άγνωστο χ. Κύριε καθηγητά, αυτό δεν το ξεχνάω από το δημοτικό. Θα βρούμε λοιπόν τον άγνωστο χ ως εξής: Χ = 2,5 επί 200 δις και αυτό θα το διαιρέσουμε δια του εκατό και με απλές μαθηματικές πράξεις θα έχουμε το αποτέλεσμα που είναι είτε τέσσερα δις (αν λάβουμε υπόψη το σημερινό ΑΕΠ) είτε πέντε δις (αν λάβουμε υπόψη το ΑΕΠ του 2020). Αν τώρα κάνουμε την αντίστροφη απλή μέθοδο των τριών για να βρούμε πόσο τοις εκατό στο ΑΕΠ είναι τα δύο δις που υπολογίζει ως κέρδος ο καθηγητής, τότε θα διαπιστώσουμε, πάλι με απλές πράξεις ότι είναι 1% (εάν λάβουμε ως βάση το σημερινό ΑΕΠ) ή 0,8% (εάν λάβουμε υπόψη το προσδοκώμενο ΑΕΠ του 2020). Ακόμα και εάν συνεχίσουμε σε υφεσιακό περιβάλλον, ο υπολογισμός του καθηγητή για ωφέλεια από τη μείωση των επιτοκίων  1,5% έως 2,5% του ΑΕΠ, είναι κουλός, εφόσον επιμένει ότι το αριθμητικό σε ευρώ κέρδος μας θα είναι μόνον δύο δις. Το μαύρο πρόβατο δεν γνωρίζει εάν σας το έδωσε να το καταλάβετε, αλλά σκεφτείτε το για να κατανοήσετε τις ανοησίες του θεοποιημένου καθηγητή.
Παρακάτω λέει ο καθηγητής στο άρθρο του και το εξής:"Η επιμήκυνση αποπληρωμών χρεών και τόκων του Μνημονίου 2 μειώνουν τις αποπληρωμές μας βραχυπρόθεσμα αυξάνοντας όμως το συνολικό χρέος μακροπρόθεσμα – μετά το «σωτήριον» 2022 που, για κάποιο περίεργο λόγο, βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων της τρόικα. Και μάλιστα θα το αυξήσει συντριπτικά."
Εδώ λοιπόν δεν έχουμε απλή μέθοδο των τριών, οπότε  ξανακατέφυγε το προβατάκι στα φώτα του φίλου του του μπακάλη, ο οποίος έχει πάρει τρία δάνεια και πάει και για το τέταρτο. Το πρώτο το πήρε από τράπεζες με σχετικά μεγάλα επιτόκια, τα οποία δεν μπόρεσε να αποπληρώσει, ούτε του δάνειζαν πλέον οι Τράπεζες για να αποπληρώσει τα προηγούμενα, και τα δύο επόμενα από συγγενείς και φίλους. Τον ρώτησε λοιπόν τον φίλο του τον μπακάλη το μαύρο πρόβατο, για το εάν θα ωφελείτο αν σταμάταγε να πληρώνει και κεφάλαιο και τόκους για το τρίτο δάνειο για καμιά δεκαπενταετία και  εάν τελικά θα αυξηθεί το χρέος του μετά τη δεκαετία και μάλιστα "συντριπτικά", όπως λέει ο καθηγητής. Το έβαλε στο μυαλό του ο μπακάλης, το στριφογύρισε το θέμα, το επεξεργάσθηκε και ιδού η απάντησή του. Το συνολικό ονομαστικό χρέος του πράγματι θα αυξηθεί, διότι οι συνολικοί τόκοι θα είναι περισσότεροι, αφού τα χρόνια που θα πληρώνει θα είναι περισσότερα, όμως η αύξηση αυτή δεν θα είναι μεγάλη και πάντως όχι συντριπτική, αφού το επιτόκιο του τρίτου δανείου είναι σχετικά χαμηλό. Όμως,  όπως αποφάνθηκε ο μπακάλης, θα έχει και πολύ μεγάλες άλλες ωφέλειες. Πρώτον: Θα έχει μια τεράστια ωφέλεια για όλη τη δεκαετία ή δεκαπενταετία, αφού με αυτά που θα κερδίσει από το μόχθο του θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί είτε για επέκταση της δουλειάς του είτε για αποπληρωμή του πρώτου δανείου που πήρε από τις τράπεζες, που έχει υψηλό επιτόκιο και τον επιβαρύνει. Δεύτερον: Θα έχει ένα τεράστιο όφελος, αφού το κεφάλαιο θα παραμείνει σταθερό για μια δεκαετία και η αποπληρωμή του θα γίνει με άλλη αξία που θα έχει τότε το ευρώ και Τρίτον και το κυριότερο ότι η μόνη εναλλακτική λύση που θα είχε για να αποπληρώσει τα δάνεια που επιμηκύνονται, είναι να πάρει άλλα δάνεια, που και αυτά θα έχουν τόκους πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που θα πλήρωνε. Εκτός και εάν δήλωνε πτώχευση, όπως μου είπε. Αλλά ο καθηγητής δεν σκέφτηκε όπως ο φίλος ο μπακάλης.
Τέλος λέει και κάτι άλλο ο καθηγητής στο άρθρο του στον πρόταγκον.  "...είναι δεδομένο ότι οι εταίροι μας υπολογίζουν να σβήσουν χρέος 31 δις μέσω της επαναγοράς τουΕδώ το μαύρο πρόβατο ξαναθυμάται τη γνωστή απλή μέθοδο των τριών. Υπολογίζεται ότι θα μας δώσουν οι εταίροι δέκα δις για να τα χρησιμοποιήσουμε για την επαναγορά του χρέους μας. Θα επαναγοράσουμε ομόλογα κατά μέσο όρο στο 28% περίπου της αξίας τους. Η απλή μέθοδος των τριών μας λέει: Με 28 ευρώ αγοράζουμε χρέος 100 ευρώ, με 10 δις ευρώ πόσο χρέος αγοράζουμε; Και το αποτέλεσμα είναι ότι εάν πετύχει πλήρως το πρόγραμμα επαναγοράς θα σβήσουμε χρέος 35 δις, δηλαδή ακόμα παραπάνω απ΄ότι υπολογίζει ο καθηγητής, ο οποίος όμως ξεχνάει κάτι πολύ βασικό. Ότι τα δέκα δις για την επαναγορά του χρέους δεν τα έχουμε και θα τα δανειστούμε, οπότε σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξει πλήρης επιτυχία, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε κέρδος   πάνω από 25 δις.
Το μαύρο πρόβατο ξέρει πολύ καλά το εξής. Στις ασκήσεις επί χάρτου ασχολήθηκαν εκατοντάδες εμπειρογνώμονες, ειδικοί, τραπεζίτες για να βγάλουν το αποτέλεσμα της ελάφρυνσης του Ελληνικού χρέους κατά σαράντα δις. Βέβαια η ελάφρυνση αυτή είναι αβέβαιη για πολλούς πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους. Όμως οι υπολογισμοί επί χάρτου δεν μπορεί να είναι εσφαλμένοι όπως θέλει να ισχυρισθεί ο συριζοθεοποιημένος καθηγητής.

2 σχόλια:

  1. Στη δικιά μας γειτονιά έχουν κλείσει όλα τα μπακάλικα και σίγουρα δεν φταίει ο σύριζα για αυτό.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μέσα σε λίγες μέρες επιβεβαιώθηκε το μαύρο πρόβατο στην απάντηση που έδωσε στον Μέγα προφήτη Βαρουφακιήλ.
    http://www.capital.gr/NewsTheme.asp?id=1680480

    ΑπάντησηΔιαγραφή